โ€‹Faith Fellowship Church

                                                                                                              โ€‹of Newdale

NEWSLETTER

SUNDAY MORNING

Check back for upcoming events. โ€‹

MESSAGE

Stay Tuned

Keep up to date on the events planned at Faith Fellowship Church. 

THIS WEEK

Sunday School: 9:45 am
Worship Service: 11 am